OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Ovim Općim uvjetima poslovanja putem web-stranice www.houthbage.com (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuju se uvjeti izrade i objave oglasa, plaćanje te posljedice kršenja prilikom poslovanja putem te web-stranice čiji je nositelj društvo: GENERALNO – POSREDNIŠKA IN TRGOVINSKA DRUŽBA D.O.O., Kolodvorska cesta 1, 6000 Kopar, Slovenija, matični br.: 2315483000, porezni br.: SI53186192, Transakcijski račun: SI56 1010 0005 7259 968, BANKA INTESA SANPAOLO D.D. upisana u poslovni i sudski registar Okružnog suda u Kopru (dalje u tekstu: nositelj). Opći uvjeti odnose se i obvezuju sve korisnike web-stranice registrirane u skladu s Općim uvjetima uporabe te koji objave oglas. Pitanja koja nisu uređena ovim Općim uvjetima uređena su u Općim uvjetima uporabe web-stranice. Nositelj pridržava pravo na promjenu i dopunu Općih uvjeta.
 1. Oglas
  Oglas je kratka prezentacija djelatnosti, uključujući podatke za kontakt korisnika, na koju se mogu pozvati subjekti koji prate oglas. Oglas se na web-stranici objavljuje na godinu dana uz mogućnost produljenja.
 2. Vrste oglasa
  Korisnik može objaviti privatni oglas (fizička osoba, samostalni poduzetnik) ili poslovni oglas. Poslovni oglas može objaviti i fizička osoba odnosno samostalni poduzetnik ako želi imati prednost pred privatnim oglasom. Poslovni oglas imat će prednost pred privatnim oglasom u rezultatima pretraživanja. Privatni oglas može objaviti samo fizička osoba odnosno samostalni poduzetnik. Pravnim osobama nije dopuštena objava privatnog oglasa.
 3. Izrada oglasa
  Korisnik izrađuje oglas tako da na web-stranici u predviđena polja unese podatke o nazivu oglasa i svoje podatke (ime, adresu...) te zatim odabere kategoriju oglasa. Unos tih podataka obvezan je. Osim prethodno navedenih podataka korisnik u predviđena polja može unijeti i podatke o radnom vremenu, telefonskom broju, elektroničkoj adresi, adresi na uslugama facebook/linkedin/twitter, a može dodati i videopoveznicu. Poslovni korisnik može dodati i poveznicu na svoju web-stranicu. Korisnik može prenijeti sliku veličine do 512 kB u predviđeno polje. Korisnik mora potvrditi okvir, čime dokazuje da je pročitao ove Opće uvjete i da je s njima suglasan. Za nastavak korisnik mora potvrditi unesene podatke klikom na „Spremi“. Prilikom potvrđivanja oglasa korisnik dobiva jedinstveni identifikacijski broj (ID) koji služi za utvrđivanje identiteta uplatitelja određenog oglasa. U sljedećem koraku korisnik mora za nastavak kliknuti na gumb „Plati“ i zatim odabrati način plaćanja. Plaćanje se može provesti platežnom karticom Activa, Maestro, Visa, Visa Electron, MasterCard, American Express, i putem izravne bankovne doznake. Ako korisnik odabere način plaćanja bankovnom doznakom, nakon potvrde o narudžbi izrade oglasa na njegov e-račun šalje se predračun s podacima za plaćanje koje mora podmiriti najkasnije u roku koji određuje nositelj. Ako korisnik odabere bilo koji drugi način plaćanja, prilikom potvrđivanja narudžbe izrade oglasa preusmjeruje se na odgovarajući obrazac ili web-stranicu ponuđača plaćanja, gdje obavlja plaćanje. Oglas se objavljuje odmah nakon što korisnik plati predviđeni iznos. Zatim administrator u pozadini pregleda oglas i u slučaj da nije u skladu s uvjetima, upozorava korisnika da treba ispraviti oglas ili objaviti nov, ispravan oglas. Ako korisnik ne ispravi svoj oglas, administrator ima pravo trajno izbrisati predmetni oglas. U tom slučaju korisnik nema pravo zahtijevati povrat uplaćenog iznosa. Izvršenjem plaćanja zaključen je ugovor o objavi oglasa između nositelja i korisnika kojim se nositelj obvezuje korisniku na godinu dana nuditi web-prostor za oglašavanje, a korisnik se obvezuje da će nositelju isplatiti cijeli ugovorni iznos izrade i objave oglasa. Korisnik može prije isteka godinu dana povući oglas, ali u tom slučaju nema pravo zahtijevati povrat dijela uplaćenog iznosa. Nakon isteka godinu dana ugovor se može obnoviti na isti način kao što je prvotno zaključen u skladu s ovim Općim uvjetima. Mjesec dana prije isteka oglasa korisnik dobiva obavijest da će mu oglas isteći te da ga može obnoviti.
 4. Cijena

  Cijena izrade i objave oglasa na godinu dana za privatni oglas (fizička osoba) iznosi 0,00 EUR bez PDV-a, a s uključenim PDV-om 0,00 EUR. Cijena izrade i objave oglasa na godinu dana za poslovni oglas iznosi 120,00 EUR bez PDV-a.

 5. Ograničenja oglašavanja
  Neusklađenost oglašavanja sa slovenskim zakonodavstvom znači nedopušteno oglašavanje proizvoda s ograničenim ili zabranjenim pravnim prometom. S web-stranice će bez upozorenja biti uklonjeni svi oglasi za zabranjene droge i druge psihoaktivne tvari, zabranjene vrste oružja, nuđenja seksualnih usluga, oglasa s govorom mržnje ili trgovine ljudima ili ljudskim organima. U slučaju uklanjanja oglasa korisnika nema pravo zahtijevati povrat plaćanja.
 6. Ograničenje odgovornosti nositelja
  Nositelj nije oglašivač pa stoga nije odgovoran ni za kakvu štetu koja nastane kao posljedica oglasa izrađenih i objavljenih od strane korisnika. Izjavom da prihvaća Opće uvjete web-stranice korisnik preuzima cjelokupnu odgovornost za njihovo objavljivanje i sve pravne posljedice koje iz toga nastanu. Nositelj nije odgovoran ni za kakvu štetu koju pretrpi korisnik postupanjem nekog drugog korisnika. Nositelj nije odgovoran ni za kakvu štetu koju korisnik pretrpi zbog postupanja mjerodavnih tijela tijekom utvrđivanja sukladnosti oglasa sa slovenskim zakonodavstvom.
 7. Primjenjivo pravo i utvrđivanje mjerodavnosti
  Na ugovor o izradi i objavi oglasa te za sve pravne odnose između nositelja i korisnika prema ovim Općim uvjetima koji proizlaze iz izrade i objave oglasa te njihove pravne posljedice primjenjuje se pravo Republike Slovenije. Za sve sporove koji proizlaze iz odnosa prema ovim Općim uvjetima mjerodavan je sud Republike Slovenije, a mjesna mjerodavnost utvrđuje se prema sjedištu nositelja.
 8. Završne odredbe
  Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 25.05.2016. Promijenjeni Opći uvjeti počinju vrijediti sljedeći dan nakon objave na web-stranici.

OPĆI UVJETI UPORABE WEB-STRANICE

 1. Ovim Općim uvjetima uporabe web-stranice www.houthbage.com (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuju se uvjeti registracije i uporabe web-stranice čiji nositelj je društvo GENERALNO – POSREDNIŠKA IN TRGOVINSKA DRUŽBA D.O.O., Kolodvorska cesta 1, Kopar (dalje u tekstu: nositelj). Opći uvjeti odnose se na sve vrste korisnika web-stranice i obvezuju ih. Nositelj pridržava pravo na promjenu i dopunu Općih uvjeta.
 2. Korisnik web-stranice svaki je registrirani ili neregistrirani posjetitelj web-stranice koji je fizička ili pravna osoba. Uporaba web-stranice znači svaki pristup korisnika web-stranici bez obzira na to nalazi li se u dijelu otvorenom za neregistrirane korisnike ili u dijelu otvorenom samo registriranim korisnicima. Neregistrirani korisnik fizička je ili pravna osoba koja anonimno i bez korisničkog imena i lozinke pristupa otvorenom dijelu web-stranice. Registrirani korisnik fizička je ili pravna osoba koja unosom korisničkog imena i lozinke pristupa dijelu web-stranice koji je namijenjen registriranim korisnicima, ili u slučaju kada unosom korisničkog imena i lozinke pristupa otvorenom dijelu web-stranice.
 3. Web-stranica www.houthbage.com namijenjena je izradi i objavi oglasa te pregledu objavljenih oglasa. Sama web-stranica nije oglašivač, nego samo stavlja na raspolaganje drugim oglašivačima web-prostor na kojem u određenom razdoblju mogu objavljivati svoje oglase.
 4. Za pristup otvorenom dijelu web-stranice korisniku je potrebno osobno računalo, pametni telefon, tablet ili neki drugi komunikacijski uređaj povezan s internetom te instaliran web-pretraživač (primjerice MS Internet Explorer, Mozilla Firefox ili Google Chrome) ili neka druga aplikacija koja omogućuje pristup internetu (primjerice Safari). Za pristup dijelu stranice namijenjenom registriranim korisnicima korisniku su potrebni i korisničko ime i lozinka. Pristup web-stranici u pravilu je moguć 24 sata na dan, sve dane u godini. Nositelj se sve vrijeme trudi osigurati tehničke uvjete koji korisnicima omogućuju nesmetanu uporabu web-stranice. Zbog tehničkih razloga za potrebe održavanja ili zamjene opreme nositelj pridržava pravo na kraće prekide pristupu web-stranici. Odgovornost nositelja za bilo kakvu štetu ili neugodnosti koje bi mogle nastati korisnicima zbog tehničkih razloga prilikom prekida pristupa web-stranici u cijelosti je isključena.
 5. Korisnik postaje registrirani korisnik kada na web-stranici u prozor za registraciju unese svoju e-adresu i željenu lozinku koju mora dodatno potvrditi. Prilikom potvrđivanja e-adrese i lozinke korisnik mora prihvatiti ove Opće uvjete potvrđivanjem za to predviđenog okvira. Nakon potvrđivanja na e-poštu korisnika šalje se e-poruka s potvrdom i poveznicom do web-stranice s potvrdom. Kada korisnik posjeti web-stranicu s potvrdom, aktivira se njegov korisnički račun i on postaje registrirani korisnik. U dijelu korisničkog računa za uređivanje podataka registrirani korisnik može u posebna polja unijeti osobne podatke: ime, telefon, spol, e-adresu i poštansku adresu. Unos osobnih podataka dragovoljan je, a upisuju se s ciljem lakšeg povezivanja registriranog korisnika s njegovim objavljenim oglasima. Registrirani korisnik može promijeniti svoje osobne podatke i lozinku u bilo kojem trenutku u dijelu korisničkog računa za uređivanje podataka. Svaki korisnik sam odgovara za točnost i istinitost unesenih osobnih podataka. Nositelj se obvezuje da će osobne podatke korisnika upotrebljavati samo u svrhe utvrđene ovim Općim uvjetima te da ih neće prosljeđivati neovlaštenim trećim osobama.
 6. Svrha registracije jest omogućiti registriranim korisnicima oblikovanje i objavljivanje oglasa na web-stranici www.houthbage.com. Registracija registriranog korisnika nikako ne obvezuje na objavljivanje oglasa. Sama registracija besplatna je i vremenski neograničena. Registracija nositelju omogućuje nadzor nad objavljenim oglasima te utvrđivanje veze između objavljenih oglasa i registriranih korisnika.
 7. U slučaju da sazna za razloge koji upućuju na mogućnost zlouporabe njegova korisničkog imena i lozinke, registrirani korisnik mora o tome odmah obavijestiti nositelja i promijeniti lozinku za pristup svojem korisničkom računu. U slučaju težeg kršenja korisničkog računa nositelj može privremeno ili trajno ograničiti registriranom korisniku pristup njegovom korisničkom računu.
 8. Nositelj nije odgovoran ni za kakvu štetu koja potječe iz rada web-stranice, a posljedica je pogrešne uporabe ili neznanja korisnika. Nositelj nije odgovoran ni za kakvu štetu koju pretrpi korisnik, a posljedica je više sile ili događaja koji se nisu mogli izbjeći ili biti spriječeni. Korisnik ili registrirani korisnik obvezuje se da neće pokušati pribaviti, prikupiti ili čuvati osobne podatke drugih korisnika, da ni na koji način neće ometati, onesposobljavati ili na neki drugi način štetiti radu web-stranice odnosno drugim korisnicima web-stranice. Nositelj nije odgovoran za istinitost i točnost sadržaja oglasa koje registrirani korisnici objavljuju na web-stranici. Svi zahtjevi, uključujući eventualne odštetne zahtjeve koji nastanu zbog objavljenog oglasa ili djelovanjem korisnika/registriranog korisnika/treće osobe ostvaruju se samo u odnosu na tog korisnika/registriranog korisnika/treću osobu.
 9. Nositelj se obvezuje da će podatke pribavljene od korisnika web-stranice prikupljati, čuvati i na druge načine obrađivati samo radi evidencije registriranih korisnika, za pripremu anonimnih statističkih analiza te praćenje objavljenih oglasa. Nositelj će prikupljene podatke čuvati onoliko vremena koliko bude nužno za postizanje cilja zbog kojega su prikupljeni. Podaci se čuvaju u skladu sa zakonom o čuvanju osobnih podataka (ZVOP) i ni u kojem se slučaju neće prosljeđivati neovlaštenim trećim osobama.
 10. Znak „HOUTHBAGE“ i njegov izgled predstavljaju robnu marku u skladu sa zakonom o intelektualnom vlasništvu (Slovenski zakon ZIL-1) i u skladu s Uredbom o marki Zajednice (CTM). Korisnik koji bude kršio prava iz robne marke koja pripadaju nositelju ili korisnik koji je kršitelju omogućio izvršenje prekršaja bit će odštetno gonjeni.
 11. Web-stranica upotrebljava kolačiće. Kolačići (engl. cookies) male su datoteke koje se instaliraju na računalo korisnika kako bi poboljšale njegovo iskustvo prilikom uporabe web-stranice. Kada korisnik izradi korisnički račun, web-stranica će upotrijebiti kolačiće za vođenje postupka prijave i opće upravljanje. Ti kolačići obično se brišu kada se korisnik odjavi, ali u nekim slučajevima ostaju sačuvani kako bi web-stranica i nakon njegove odjave mogla zapamtiti korisnikove preferencijalne postavke. Nositelj na web-stranici povremeno nudi korisničke ankete i upitnike kako bi korisnicima predstavio zanimljive spoznaje i osigurao korisne alate ili detaljnije upoznao svoju bazu korisnika. Te ankete mogu sadržavati kolačiće kako bi zapamtile koji je korisnik već odgovarao na anketu ili kako bi nositelj korisnicima nakon zamjene stranice osigurao precizne rezultate. Nakon što korisnik pošalje podatke putem obrasca, primjerice na kontaktnim stranicama ili obrasca za komentare, na njegov uređaj mogu se instalirati kolačići kako bi web-stranica mogla zapamtiti korisnikove podatke za buduću korespondenciju s njim. Kako bi se korisnicima osiguralo što bolje iskustvo prilikom uporabe ove web-stranice, nositelj korisnicima omogućuje da sami po želji prilagode način rada web-stranice. Da bi web-stranica mogla zapamtiti korisnikove preferencijalne postavke, potrebno je instalirati kolačiće pomoću kojih se prilikom svake sljedeće komunikacije korisnika sa stranicom pozivaju podaci o tim postavkama. U nekim posebnim slučajevima nositelj upotrebljava i kolačiće pouzdanih trećih osoba.

  Ova web-stranica upotrebljava uslugu Google Analytics koja pomaže da nositelj razumije kako korisnici koriste web-stranicu te upozna načine na koje može poboljšati korisničko web-iskustvo. Ti kolačići, primjerice, bilježe koliko vremena se korisnici zadržavaju na web-stranici i koje stranice posjećuju, što nositelju omogućuje poboljšanje sadržaja na web-stranici.
  Nositelj može povremeno na web-stranici iskušavati nove funkcije i za nijansu promijeniti način rada web-stranice. Kada nositelj iskušava nove funkcije, te kolačiće može iskoristiti za to da korisnicima osigura dosljedno korisničko iskustvo web-stranice te utvrdi koja optimizirana rješenja i poboljšanja se korisnicima najviše sviđaju.
  Korisnik može spriječiti instalaciju kolačića tako da promijeni odgovarajuće postavke u svojem pretraživaču. Mora uzeti u obzir da će isključivanje kolačića utjecati na funkcionalnost ove i mnogih drugih web-stranica koje će posjetiti. Obično će zbog toga biti onemogućene neke funkcionalnosti i značajke web-stranice.
 12. Na pravne odnose koji nastanu u vezi s uporabom web-stranice www.houthbage.com primjenjuje se pravni poredak Republike Slovenije, a za odlučivanje u sporovima ili upravnim pitanjima mjerodavni su stvarno mjerodavna upravna tijela i sudovi Republike Slovenije.
 13. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu objavljivanjem na web-stranici. Ako nije drugačije utvrđeno, izmijenjeni Opći uvjeti stupaju na snagu danom objavljivanja na web-stranici.